Øvingsplan våren 2022

Aktiviteten er foreløpig innstilt på grunn av Covid-situasjonen. Informasjon om oppstart og revidert plan kommer.